Praktijk Romein

1e Lijnpraktijk Romein
Volwassenen, Kinder & Jeugd Psychologie en Mediation

Over mij

1e lijns Praktijk Romein

Praktijkhouder/zorgverlener

drs. Colette Romein


GB-GGZ, 1e Lijn, Gezondheidszorgpsycholoog, Volwassenen, Kinder& Jeugdpsycholoog en Mediator

Sinds 2000 werk ik als 1e lijn psycholoog, kinder & jeugdpsycholoog en mediator/ conflictbemiddelaar. Als 1e lijn/GB-GGZ psycholoog werk ik samen met verwijzers, huisartsen, Praktijkondersteuners POH en collega's. In supervisie en intervisie verdiep ik verder mijn kennis en ik overleg indien nodig, over de behandeling. Zie ook mijn kwaliteitsstatuut op het kwaliteitsregister van de overheid; www.ggzkwaliteitsstatuut.nl.


Mediation

Als algemeen en family- mediator kunt u mij inschakelen voor bemiddeling bij conflicten, bijvoorbeeld bij scheiding, omgang en gezag, ouderschapsplan, arbeidsconflicten, buren en familiekwesties. Omdat ik ingeschreven sta bij de Raad voor Rechtsbijstand kunt u bij een laag inkomen financiële vergoeding verkrijgen van de Raad voor Rechtsbijstand, zie www.rvr.org.


Kwalificaties en registraties

1e Lijn psycholoog Landelijke Vereniging Eerstelijnspsychologen NVVP www. LVVP.nl

Kinder en jeugdpsycholoog NIP, Nederlands Instituut voor Psychologen, www.psynip.nl

EMDR Therapeut, VEN, Vereniging EMDR Nederland, www.emdr.nl

GGZ Psycholoog BIG, Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg

Geregistreerd Psycholoog Mediator NIP,  en mediator in het register MfN, Mediation Federatie Nederland.


Samenwerkingsverbanden

Psychologen Gezondheidscentra Amstelveen

RVVP, AVVP*Gezondheidszorgpsycholoog, NIP, LVVP, GGZ,  BIG registratienummer 69051572525.


Voor informatie: Neem contact op